Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sourozenecké konstelace a jejich dopad na vzdělávání
Název práce v češtině: Sourozenecké konstelace a jejich dopad na vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Sibling constellation and its impact on education
Klíčová slova: sourozenecké konstelace|sourozenci|pořadí narození|vzdělávání|akademické úspěchy|vnímaná akademická účinnost
Klíčová slova anglicky: Sibling constellations|Siblings|Birth order|Education|Educational achievement|Academic self-efficacy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 15.06.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je podat ucelený pohled na problematiku sourozeneckých konstelací a jejich souvislostí s akademickou úspěšností a vnímanou akademickou účinností. V druhé části bakalářské práce je cílem navrhnout výzkumný projekt, který by měl ověřit a dále rozšířit naše poznání ohledně souvislosti mezi sourozeneckými konstelacemi a vnímanou akademickou účinností. Literárně přehledová část by měla čtenáře blíže seznámit s problematikou sourozeneckých konstelací. Bude zde popsán vývoj tohoto tématu a předložen základní přehled dosavadních poznatků. Sourozenecké konstelace by měly být dále propojeny s tématem vzdělávání - bude referováno o mechanismech, které bývají nabízeny jako možné vysvětlení souvislosti těchto dvou konceptů. Nakonec bude snahou seznámit čtenáře s pojmem vnímaná akademická účinnost a pokusit se přiblížit možné propojení se sourozeneckými konstelaci.

Navržený výzkumný projekt by měl ověřit právě souvislost mezi sourozeneckými konstelacemi a vnímanou akademickou účinností. S využitím kvantitativních metod by měla být na studentech středních škol měřena subjektivně vnímaná akademická účinnost a zároveň budou sbírány podrobné údaje o jejich sourozenecké konstelaci a celkové rodinné situaci. Statistická analýza dat bude hledat rozdíly v míře vnímané akademické účinnosti mezi účastníky výzkumu podle výše zmíněných údajů o jejich sourozenecké konstelaci.
Seznam odborné literatury
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Eckstein, D., Aycock, K. J., Sperber, M. A., McDonald, J., Van Wiesner III, V., Watts, R. E., & Ginsburg, P. (2010). A Review of 200 Birth-Order Studies: Lifestyle Characteristics. Journal of Individual Psychology, 66(4), 408–434.

Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Boden, J. M. (2006). Birth order and educational achievement in adolescence and young adulthood. Australian Journal of Education, 50(2), 122-139.

Kuba, R., Flegr, J., & Havlíček, J. (2018). The effect of birth order on the probability of university enrolment. Intelligence, 70, 61-72.

Krejčová, K., Chýlová, H., & Michálek, P. (2019). A Role of Siblings in Perception of Academic Self-Efficacy and Social Support. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 12(4), 126-134.

Schunk, D. H., & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), A Vol. in the educational psychology series. Development of achievement motivation (p. 15–31). Academic Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK