Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech Militias: Motivations for Walking to the Edge
Název práce v češtině: České domobrany: Motivace jít na okraj
Název v anglickém jazyce: Czech Militias: Motivations for Walking to the Edge
Klíčová slova: Národní Domobrana, Extremismus, Radikalizace, Domobrana, Paramilitární organizace
Klíčová slova anglicky: National Militia, Extremism, Radicalisation, Militia, Paramilitary organisations
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Kocmanová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2020
Datum zadání: 14.06.2020
Datum a čas obhajoby: 22.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK