Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Challenges to the Weberian state: hybrid state and non-state actors in Iraq
Název práce v češtině: Výzvy Weberově koncepci státu: hybridní stát a nestátní aktéři v Iráku
Název v anglickém jazyce: Challenges to the Weberian state: hybrid state and non-state actors in Iraq
Klíčová slova anglicky: iraq, pmf, paramilitary politics, duopoly of violence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2020
Datum zadání: 13.06.2020
Datum a čas obhajoby: 22.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK