Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aelred z Rievaulx a jeho dílo De spirituali amicitia: mezi tradicí a individualismem
Název práce v češtině: Aelred z Rievaulx a jeho dílo De spirituali amicitia: mezi tradicí a individualismem
Název v anglickém jazyce: Aelred of Rievaulx and his Work De spirituali amicitia: between Tradition and Individualism
Klíčová slova: Aelred z Rievaulx|sv. Aelred|De spirituali amicitia|historie přátelství|recepce antických autorů|individualita ve středověku
Klíčová slova anglicky: Aelred of Rievaulx|St. Aelred|De spirituali amicitia|history of friendship|classical tradition|individualism in the Middle Ages
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2020
Datum zadání: 16.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl analyzovat nejznámější dílo cisterciáckého mnicha a opata z 12. století Aelreda z Rievaulx, De spirituali amicitia. Dílo bude interpretováno ve dvou rovinách: jako amalgám vlivů antického humanismu a křesťanské spirituality a jako projev autorova individualismu. Práce se pokusí určit, ze kterých zdrojů Aelred čerpal, jakým způsobem s nimi zacházel a jaký byl jeho osobní přínos. Dále zkusí zjistit, do jaké míry lze na dílo nahlížet jako na vyjádření individua. Práce bude vycházet z poznatků o životě sv. Aelreda a z jeho filozoficko-teologických názorů, ze středověkého diskurzu o lásce a přátelství a z recepce antických autorů, zvláště Cicerona, ve vrcholném středověku. Metodou bude detailní analýza Aelredova textu, jenž bude srovnán s dalšími prameny týkajícími se přátelství a křesťanské lásky a s jinými prameny cisterciácké provenience. Poznatky budou komparovány s relevantní odbornou literaturou. Součástí práce bude rovněž překlad vybraných částí ze spisu De spirituali amicitia.
Seznam odborné literatury
AELRED Z RIEVAULX, De spirituali amicitia. In: Aelredi Rievallensis opera omnia I. A. HOSTE – C. H. Talbot (eds.), CCCM 1, Turhnout: Brepols, 1971, s. 279–352.
BERNARDO, A. S. – LEVIN, S. (eds.), The Classics in the Middle Ages. New York: Binghamton, 1990.
CLASSEN, Albrecht – SANDIDGE, Marilyn (eds.), Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age: Explorations of a Fundamental Ethical Discourse. Berlin: Walter de Gruyter, 2010.
DUTTON, Marsha L., A Companion to Aelred of Rievaulx (1110–1167). Leiden – Boston: Brill, 2017.
GURTLER, Gary M. – STERN-GILLET, Suzanne, Ancient and Medieval Concepts of Friendship. New York: SUNY Press, 2014.
HASELDINE, Julia (ed.), Friendship in Medieval Europe. Stroud: Sutton, 1999.
McGUIRE, Brian Patrick, Friendship and Community: the Monastic Experience 350-1250. London: Cornell University Press, 2010.
SOMMERFELDT, John R., Aelred of Rievaulx: Pursuing Perfect Happiness. New York – Mahwah: The Newman Press, 2005.
SQUIRE, Aelred, Aelred of Rievaulx: A Study. London: Cistercian Publications, 1969.
TRUAX, Jean, Aelred the Peacemaker: The Public Life of a Cistercian Abbot. Collegeville: Liturgical Press, 2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK