Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt lokálního ochlazování před výkonem na lezecký výkon v hypertermickém prostředí
Název práce v češtině: Efekt lokálního ochlazování před výkonem na lezecký výkon v hypertermickém prostředí
Název v anglickém jazyce: Effect of pre-cooling on climbing performance in heat
Klíčová slova: Ponořování do studené vody, sportovní lezení, lezecký ergometr, výkon do vyčerpání, hypertermické prostředí
Klíčová slova anglicky: cold water immersion, sport climbing, climbing ergometer, performance to exhaustion, hyperthermic environment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2020
Datum zadání: 08.06.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK