Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The impact of national identity on Czech position towards European integration
Název práce v češtině: Vliv národní identity na české postoje k evropské integraci
Název v anglickém jazyce: The impact of national identity on Czech position towards European integration
Klíčová slova anglicky: The Czech Republic, Euroscepticism, Czech Skepticism, National identity, History, Construction, Vacláv Klaus, ODS, EU integration, TCE and the Lisbon Treaty, European security integration, Euro adoption
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viera Martinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2020
Datum zadání: 08.06.2020
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK314, 314, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: PhDr. Martin Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK