Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dysgramatismus v řeči předškolních dětí (s vývojovou dysfázií)
Název práce v češtině: Dysgramatismus v řeči předškolních dětí (s vývojovou dysfázií)
Název v anglickém jazyce: Grammar Dysphasia (Dysgramatismus) in the Speech
of Pre-schoolers (with developing dysphasia)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 24.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK