Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Středověký epos o Tristanovi a Isoldě
Název práce v češtině: Středověký epos o Tristanovi a Isoldě
Název v anglickém jazyce: Medieval epos about Tristan and Isolde
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Petrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.07.2007
Datum zadání: 10.03.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK