Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Didaktické využití počítačových her ve výuce
Název práce v češtině: Didaktické využití počítačových her ve výuce
Název v anglickém jazyce: Computer Games in Educaton
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.07.2007
Datum zadání: 28.02.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK