Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Informovanost laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Awareness of the general public about stroke
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Kramešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2020
Datum zadání: 29.10.2020
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Oponenti: Ing. Gabriela Wimmerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK