Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení koprocesovaných pomocných látek s obsahem mannitolu nebo maltodextrinů
Název práce v češtině: Hodnocení koprocesovaných pomocných látek s obsahem mannitolu nebo maltodextrinů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of co-processed excipients containing mannitol or maltodextrins
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2020
Datum zadání: 26.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2020
Datum a čas obhajoby: 30.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2020
Oponenti: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Český lékopis
České a zahraniční články publikované ve vědeckých časopisech (J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další)
Elektornické informační zdroje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK