Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní růst studentů na vysoké škole
Název práce v češtině: Osobní růst studentů na vysoké škole
Název v anglickém jazyce: Personal growth among university undergraduates
Klíčová slova: osobní růst, osobní rozvoj, subjektivní vliv, vysokoškolští student
Klíčová slova anglicky: personal growth, subjective effect, students
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.05.2020
Datum zadání: 25.05.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK