Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods
Název práce v češtině: Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod
Název v anglickém jazyce: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods
Klíčová slova: hořčíkové slitiny|textura|deformační mechanismy|in-situ
Klíčová slova anglicky: magnesium alloys|texture|deformation mechanisms|in-situ
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2020
Datum zadání: 25.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.06.2020
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Čapek, Ph.D.
RNDr. Ing. Michal Knapek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Přesná analýza mikrostruktury a textury válcované hořčíkové slitiny AZ31.
2) Příprava dostatečného množství vzorků pro tlakové i tahové zkoušky ve zvolených orientacích vůči naměřené textuře.
3) Provedení deformačních zkoušek se současným záznamem akustické emise.
4) Provedení deformačních zkoušek spolu s in-situ snímáním povrchu vzorku pomocí vysokorychlostní kamery.
5) Na vybraných vzorcích bude provedena deformace in-situ ve skenovacím elektronovém mikroskopu.
6) Na vybraných vzorcích bude provedena semi in-situ deformace se záznamem neutronové difrakce a se současným in-situ záznamem akustické emise.
7) Z informací získaných pomocí různých in-situ a semi in-situ metod bude určena aktivita jednotlivých deformačních mechanismů v závislosti na textuře a způsobu namáhání.
8) Sepsáni diplomové práce.
Seznam odborné literatury
[1] J. Čapek: Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech, diplomová práce, 2013
[2] D. Drozdenko: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture, disertační práce, 2016
[2] M. M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. ASM International, 1999
[3] M.R. Barnett, Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part I: “Tension” twins, Materials Science and Engineering: A, Volume 464, Issues 1–2, 25 August 2007, Pages 1–7
[4] J. Čapek, K. Máthis, B. Clausen, J. Stráská, P. Beran, P. Lukáš: Study of the loading mode dependence of the twinning in random textured cast magnesium by acoustic emission and neutron diffraction methods, Materials Science and Engineering: A, Volume 602, 25 April 2014, Pages 25-32, ISSN 0921-5093
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK