Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Prof. Eva Jenčková a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky
Název práce v češtině: Prof. Eva Jenčková a její podíl na profilaci české hudební pedagogiky
Název v anglickém jazyce: Prof. Eva Jenčková and her contribution to specialization of Czech music pedagogy
Klíčová slova: Eva Jenčková, hudební pedagogika, didaktika hudební výchovy, hudba pro děti, hudebně pohybová výchova, optimální příprava učitelů hudební výchovy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, hudební dílna, inovace metod a obsahu hudební výchovy, progresivní hudebně pedagogická koncepce, principy: integrace, pedagogická strategie a kreativita, zážitkové vyučování, diferenciace.
Klíčová slova anglicky: Eva Jenčková, music pedagogy, music education didactics, music for children, movement in music education, optimal preparation of music teachers, further education of pedagogical professionals, music workshop, innovation of content and methods of music education, progressive pedagogical conception, principles: integration, pedagogical strategy and creativity, experiential teaching, differentiation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2020
Datum zadání: 27.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2020
Datum a čas obhajoby: 12.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2020
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK