Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů
Název práce v češtině: Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů
Název v anglickém jazyce: Use of Crossfit in condition training of junior ice hockey players
Klíčová slova: Crossfit, lední hokej, rychlost, síla, junioři, kondiční příprava
Klíčová slova anglicky: Crossfit, ice hockey, speed, power, junior hockey players, physical training
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2020
Datum zadání: 20.05.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK