Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium transportu proteinových molekul přes buněčné membrány
Název práce v češtině: Studium transportu proteinových molekul přes buněčné membrány
Název v anglickém jazyce: Study of transport of protein molecules across cell membranes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2020
Datum zadání: 18.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2020
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadaných literárních zdrojů. Seznámení se a osvojení si používané experimentální metodiky. Zpracování a vyhodnocení vlastních experimentálních výsledků. Sepsání diplomové práce s využitím získaných dat a informací získaných z odborných publikací.
Seznam odborné literatury
1. Marzolo, M.-P. and P. Farfán (2011). "New Insights into the Roles of Megalin/LRP2 and the Regulation of its Functional Expression."Biological Research44: 89-105.
2. Christensen, E. I., et al. (2012). "Endocytic Receptors in the Renal Proximal Tubule." Physiology 27(4): 223-236.
3. Hyrsova, L., et al. (2016). "The pregnane X receptor down-regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) in human hepatocytes by competing for (“squelching”) SRC-1 coactivator." British Journal of Pharmacology 173(10): 1703-1715.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK