Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny prezentace lidské podoby ve výtvarné tvorbě
Název práce v češtině: Proměny prezentace lidské podoby ve výtvarné tvorbě
Název v anglickém jazyce: Changes in the Presentation of the Human Shape in Creative Works
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Karla Cikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK