Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující cenu ojetého vozu v České republice
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující cenu ojetého vozu v České republice
Název v anglickém jazyce: Factors affecting the price of a used car in Czechia
Klíčová slova: Ojetá auta, asymetrická informovanost, nedokonalé trhy, metoda nejmenších čtverců, mnohonásobná lineární regrese, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Used cars, information asymmetry, imperfect competition, ordinary least squares estimation method, multiple linear regression, Czechia
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.05.2020
Datum zadání: 08.05.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Akerlof, G. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. Dostupné online na: www.jstor.org/stable/1879431

Berry, S., Levinsohn, J., & Pakes, A. (1995). Automobile Prices in Market Equilibrium. Econometrica, 63(4), 841-890. Dostupné online na: https://www.jstor.org/stable/2171802?seq=1

Pratt, M., & Hoffer, G. (1984). Test of the Lemons Model: Comment. The American Economic Review, 74(4), 798-800. Dostupné online na: www.jstor.org/stable/1805151

Emons, Winand and Sheldon, George (2007). The Market for Used Cars: New Evidence of the Lemons Phenomenon. University of Bern, Department of Economics Discussion Paper 02.02, Dostupné online na: https://ssrn.com/abstract=306939 nebo http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.306939

Genesove, D. (1993). Adverse Selection in the Wholesale Used Car Market. Journal of Political Economy, 101(4), 644-665. Dostupné online na: www.jstor.org/stable/2138742

Bond, Eric. (1982). A Direct Test of the "Lemons" Model: The Market for Used Pickup Trucks. American Economic Review. 72. 836-40.

Gil-Pareja, S. (2003). Pricing to market behaviour in European car markets. European Economic Review, 47(6): 945-962. Dostupné online na: https://doi.org/10.1016/s0014-2921(02)00234-9.

Goldberg, P.K. and F. Verboven (2005). Market integration and convergence to the law of one price: evidence from the European car market. Journal of International Economics, 65(1): 49-73. Dostupné online na: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2003.12.002.

Gilmore, E.A. and L.B. Lave (2013). Comparing resale prices and total cost of ownership for gasoline, hybrid and diesel passenger cars and trucks. Transport Policy, 27: 200-208. Dostupné online na: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.12.007.

Anthony Strittmatter, Michael Lechner (2020). Sorting in the used-car market after the Volkswagen emission scandal. Journal of Environmental Economics and Management. Volume 101. Dostupné online na: https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102305.
Předběžná náplň práce
Research question and motivation

Cílem mé bakalářské práce je najít hlavní činitele ovlivňující cenu ojetých osobních automobilů v České republice.

Pořízení ojetého vozidla je velice náročný, zdlouhavý a riskantní proces, se kterým se v České republice ročně setkává až na stovky tisíc lidí. Jako na každém jiném trhu se zde setkává nabídka s poptávkou a snaží se najít společné ekvilibrium – částku, za kterou je nabízející strana ochotna dané vozidlo prodat a strana poptávající koupit. Trh ojetých vozidel je však velice široký a není jednoduché vybrat takové auto, které se kupujícímu líbí, stojí přiměřené množství peněz a vydrží mu dlouho bez velkých nároků na servis. Jak je tento trh veliký, tak se na něm objevuje obrovské množství aut dobrých, ale i špatných – tzv. citronů („lemons“). Podle práce profesora Akerlofa (1970), jenž za ni dostal v roce 2001 Nobelovu cenu za ekonomii, kupující neví, jestli auto, které si chce pořídit, je v pořádku, nebo se jedná o citron. Jelikož poptávající neoplývá stejnými informacemi jako nabízející, je za vozidlo ochoten zaplatit pouze průměrnou cenu, aniž by věděl, zda zrovna kupuje dobré nebo špatné auto. Tím ale vzniká podnět pro držitele aut vysoké kvality nevstupovat na tento trh, protože se jim nevyplatí zde svá vozidla prodávat, a tím se průměrná cena snižuje stále více. Aby trh neupadal, vznikly různé certifikované programy, osvědčení nebo služby, které dané parametry, jako je například počet najetých kilometrů, hlídají, a tak eliminují počet špatných vozidel na trhu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na objevení hlavních determinant ovlivňující cenu ojetého vozu v České republice s touhou pomoci tak možnému kupci během jeho rozhodování.

Contribution

S pomocí zejména aktuálních dat od společnosti Cebia se pokusím najít hlavně dlouhodobé faktory a trendy ovlivňující trh s ojetými vozidly v České republice. Zřejmě se jedná o první práci zaměřující se na determinanty, které mají silný vliv na cenu nabízených ojetých vozidel na území České republiky. Dosavadní studie se zabývaly například spotřebitelským chováním (Běhal, 2015) nebo konkurenceschopností prodejců (Střízková, 2017) na trhu ojetých osobních automobilů.

Methodology

V mé bakalářské práci se chystám využít zejména data od společnosti Cebia, která poskytuje shrnutí aktuálního trhu s ojetými vozy v jednotlivých kvartálech. Jedná se o vyhodnocení sledovaných parametrů automobilů, kterými jsou například počet najetých kilometrů, barva vozidla, zda vozidlo utrpělo havárii či ne a další. Tím získám i mimo jiné informace o aktuálních trendech na tomto trhu. Od Svazu dovozců automobilů (SDA) nebo z centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy České republiky (MDČR) obdržím data spojená se zápisem ojetých vozidel. Další datové balíčky se pokusím získat od prodejců zabývajících se prodejem ojetých aut nebo s pomocí „web scrapingu“ (tj. extrahování velkého množství dat z webových stránek a vytvoření databáze) stáhnu data z internetových autobazarů. Tyto data analyzuji se snahou vyhledat trendy vyskytující se na trhu s použitými vozy. Jelikož lze tyto soubory informací dělit do různých kategorií a časových intervalů, použiji metodu panelového šetření.

Outline

Abstrakt
Úvod
Revize literatury
Představení dat a metodologie
Empirický výzkum
Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK