Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sport vs. eSport: motivy sledovanosti z pohledu fanoušků
Název práce v češtině: Sport vs. eSport: motivy sledovanosti z pohledu fanoušků
Název v anglickém jazyce: Sport vs. eSport: motives of viewership from the fans' point of view
Klíčová slova: fanoušek, motivy, sledování, hráč, hry, tvrzení
Klíčová slova anglicky: fan, themes, tracking, player, games, claim
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.04.2020
Datum zadání: 29.04.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: Mgr. Richard Jarošík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této bakalářské práce je najít společné nebo rozdílné prvky sportu a esportu, které motivují fanoušky k jeho sledování. Splnění hlavního cíle předchází výběr vhodných motivů. Následně, díky správnému a cílenému působení na jednotlivé motivy, mohou funkcionáři a jednotliví manažeři rozšiřovat a spravovat členskou základnu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this bachelor thesis is to find common or different elements of sport and esports that motivate fans to watch it. The fulfillment of the main objective is preceded by the selection of appropriate motives. Subsequently, through proper and targeted exposure to individual motives, officials and individual managers can expand and manage the membership base.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK