Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Láska a válka: život a smrtv ugaritské literatuře (kontext tématu lásky a smrti na starověkém Předním východě)
Název práce v češtině: Láska a válka: život a smrtv ugaritské literatuře (kontext tématu lásky a smrti na starověkém Předním východě)
Název v anglickém jazyce: Love and War: Life and Death in Ugaritic Literature (Context of the Topic of Love and Death in Ancient Middle East)
Klíčová slova: Ugarit, Baalův cyklus, Anat, mytologie, Píseň písní
Klíčová slova anglicky: Ugarit, The Baal Cycle, goddess Anat, mythology, Song of Songs
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2020
Datum zadání: 27.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2020
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: doc. Jiří Beneš, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Primární
DIETRICH, Manfried. LORETZ, Oswald. SANMARTÍN, Joaquín. Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit, Ras Ibn Hani und anderen Orten. Dritte, erweiterte Auflage. Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places (Third, Enlarged Edition KTU3) 2013, Ugarit-Verlag. Münster
Manfried Dietrich – Oswald Loretz – Joaquín Sanmartín. Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places (KTU: second, enlarged edition) 1995, Ugarit-Verlag. Münster
Sekundární
DEL OLMO LETE, Gregorio. Mitos, leyendas i rituales de los semitas occidentales: Edición y traducción de Gregorio del Olmo Lete, Edicions de la Universidad de Barcelona: 1998
POPE, Marvin. Song of songs: A New Traslation with Introduction and Comentary by Marvin Pope, Doubleday & Company, INC. Garden City, NY: 1977
DAY, John. Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan, Sheffield Academic Press, Sheffield: 2000
SMITH, Mark Stratton. The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel – 2nd ed., William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: 2002
SMITH, Mark Stratton. The Ugaritic Baal Cycle: Volume II Introduction with Text, Translation and Commentary od KTU/CAT 1.3–1.4 by Mark S. Smith and Wayne T. Pitard, Leiden – Boston: 2009
MCLAUGHLIN, John. What Are They Saying About Ancient Israelite Religion? Paulist Press: 2016
ULBRICH, Anja. The Worship of Anat and Astarte in Cypriot Iron Age sanctuaries (str. 198-206) in CLARKE, Joanne. Archaeological Perspectives on the Transmission and Transformation of Culture in the Eastern Mediterranean, Oxford Books: 2005. ISBN 9781842171684,
https://www.academia.edu/2307494/Anat_and_Astarte_in_Cyprus_2005_-_TAC_conference_Jerusalem_2000
STEHLÍK, Ondřej. Ugaritské náboženské texty: Kanaánské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2003
ANTALÍK, Dalibor. ČECH, Pavel. MYNÁŘOVÁ, Jana. DUŠEK, Jan. Na stezkách domu Baalova: Náboženské texty literární a kultické, OIKOYMENH, Praha: 2014
Slovníky a gramatiky
DEL OLMO LETE, Gregorio. SANMARTÍN, Joaquín. Translated by Wilfred G. E. Watson. A dictionary of the Ugaritic language in the alphabetic tradition, Brill, Leiden – Boston: 2003
Autorský kolektiv pracovníků Lingea s.r.o. Velký slovník španělsko-český a česko-španělský, Lingea s.r.o., Brno: 2009
TROPPER, Josef. Ugaritisch: Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar, Ugarit-Verlag, Münster: 2002
SEGERT, Stanislav. A Basic Grammar of Ugaritic Language: with selected texts and glossary. London: University of California Press: 1997
HUEHNERGARD, John. An Introduction to Ugaritic, Handrickson Publishers Marketing: 2012
The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago vol. 3 D, The Oriental Institute, Chigago, Illinois, 5th printing: 2004, https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/cad_d.pdf
FEYERABEND, Karl. A complete Hebrew-English Pocket-Dictionary to the Old Testament, 3rd edition, Berlin-Schöneberg
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK