Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generace Z a sportovní značky
Název práce v češtině: Generace Z a sportovní značky
Název v anglickém jazyce: Generation Z and sports brands
Klíčová slova: generace Z, značka, sportovní značka, spotřebitel, spotřební chování, kupní rozhodovací proces
Klíčová slova anglicky: generation Z, brand, sports brand, consumer, consumer behavior, buyer decision process
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2020
Datum zadání: 24.04.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: Ing. Miroslava Navrátilová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK