Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marie Kučerová-Herbstová, zakladatelka dětské opery v Čechách
Název práce v češtině: Marie Kučerová-Herbstová, zakladatelka dětské opery v Čechách
Název v anglickém jazyce: Marie Kučerová-Herbstová, the founder of children´s opera in Bohemia
Klíčová slova: dětská opera, Marie Kučerová-Herbstová, životopis, pedagogické působení, skladatelská činnost, analýza oper
Klíčová slova anglicky: children’s opera, Marie Kučerová-Herbstová, autobiography, composing activity, opera analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2020
Datum zadání: 23.04.2020
Datum a čas obhajoby: 26.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jana Veverková
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK