Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká filharmonie na cestě k mladému publiku
Název práce v češtině: Česká filharmonie na cestě k mladému publiku
Název v anglickém jazyce: The Czech Filharmonic on its way to the child audience
Klíčová slova: výchovný projekt, Česká filharmonie, edukace, mladé publikum
Klíčová slova anglicky: Educational projects, Czech Philharmonic, education, young audience
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Řešitel: Bc. Eva Lusková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2020
Datum zadání: 23.04.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Česká filharmonie na cestě k mladému publiku přináší vhled do edukačních projektů, které jsou v posledních letech výraznou a specifickou součástí hudební produkce České filharmonie. Práce se zabývá působením projektů na vzdělávání a chování dětských i dospívajících posluchačů, ať už prostřednictvím živě interpretované hudby s průvodním slovem nebo zážitky z workshopů a hudebních dílen. Výsledky získává pomocí rozhovorů s posluchači, aktéry i organizátory výchovných projektů a koncertů České filharmonie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this bachelor's thesis, I explore the impact of the Czech Philharmonic’s educational projects, which form a significant portion of the Philharmonic’s concert production, on child’s behavior and academic growth. In particular, I analyze their impact through the lens of live performances with accompanying explanatory interludes or through music workshops. I also conducted interviews with audience members, actors, and the organizers of the education programs and Philharmonic's concert production team.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK