Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika dobrovolníků v Sokole a jejich organizace
Název práce v češtině: Charakteristika dobrovolníků v Sokole a jejich organizace
Název v anglickém jazyce: Characteristics and management of sokol volunteers
Klíčová slova: Česká obec sokolská, dobrovolnictví, spokojenost
Klíčová slova anglicky: Czech Sokol Organization, volunteering, satisfaction
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. William Morea Crossan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2020
Datum zadání: 22.04.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK