Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní pěvecké sbory na Jindřichohradecku
Název práce v češtině: Aktivní pěvecké sbory na Jindřichohradecku
Název v anglickém jazyce: Contemporary performing choirs in the Jindřichův Hradec district
Klíčová slova: Hudebně-kulturní centrum, okres Jindřichův Hradec, pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor
Klíčová slova anglicky: Children’s choir, Choir, Cultural and music centres, Jindřichův Hradec district
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2020
Datum zadání: 09.04.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci nejprve představím Jindřichohradecký region. Zaměřím se na jeho turistické a kulturní přednosti a krátce popíšu i významná města okresu. Místní sbory nejprve rozdělím podle organizací a míst při kterých sbory působí. Každý sbor blíže charakterizuji, uvedu repertoárové zaměření, aktivitu i dosažené úspěchy. Promluvím také s některými ze sbormistrů a do práce zakomponuji i krátké rozhovory s nimi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the beginning of my bachelor thesis, I will introduce the district of Jindřichův Hradec. The following part will be devoted to its touristic and cultural merits and the short decription of significant towns in this area. Selected choirs will be distinguished according to organizations under which they operate and places where they perform. Each choir will be presented in terms of its repertoire coverage, its activity and achieved success. Furthermore, the thesis will include short interviews with several choirmasters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK