Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika převedení pacienta na domácí UPV
Název práce v češtině: Problematika převedení pacienta na domácí UPV
Název v anglickém jazyce: The patient´s transition to home mechanical ventilation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV (12-ARO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Rambousková, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2020
Datum zadání: 09.04.2020
Datum a čas obhajoby: 10.06.2021 10:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon H
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2021
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK