Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Self-efficacy u pacientů s duální diagnózou v závěrečné fázi léčby v rámci psychiatrické hospitalizace
Název práce v češtině: Self-efficacy u pacientů s duální diagnózou v závěrečné fázi léčby v rámci psychiatrické hospitalizace
Název v anglickém jazyce: Self-efficacy in Patients with Dual Diagnose in the Final Phase of Psychiatric Hospitalization
Klíčová slova: Self-efficacy, hospitalizace, duální diagnóza, duševní onemocnění
Klíčová slova anglicky: Self-efficacy, Hospitalization, Dual Diagnose, mental disorder
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2020
Datum zadání: 07.04.2020
Datum a čas obhajoby: 21.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petr Goldmann
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Zjistit, jak je koncept self-efficacy nosný u pacientů s duální diagnózou na konci jejich hospitalizace.
Seznam odborné literatury
Bandura, A. (1997). Self-efficacy : the exercise of control. W.H. Freeman and Company.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy. Harvard Mental Health Letter, 13(9), 4.
De Barbaro, B. ( 1,5 ), Drozdzowicz, L. ( 1 ), Opoczyńska, M. ( 2 ), Rostworowska, M. ( 3 ), & Golański, M. ( 4 ). (n.d.). Changes in the patient’s identity in the context of a psychiatric system - An empirical study. Journal of Family Therapy, 30(4), 438–449.
Kitzlerová, E. ( 1,2 ), Raboch, J. ( 1 ), Číhal, L. ( 1 ), & Kališová, L. ( 1 ). (n.d.). (2008) Spokojenost pacientů a jejich příbuzných s léčbou na psychiatrii v rámci projektu EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Ceska a Slovenska Psychiatrie, 104(8), 393–397.
Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Grada.
Mareš, J. (2011). Pacientovo pojetí nemoci III. MSD.
Scholz, U., Gutiérrez-Doña, B., Sud, S., Schwarzer, R. (2002). Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment, 18(3), 242-251.
Předběžná náplň práce
Analyzovat výpovědi pacientů s duální diagnózou v závěrečné fázi hospitalizace o jejich léčbě, se zaměřením na self-efficacy. V teoretické části rozebrat konstrukt self-efficacy, problematiku hospitalizace a konkrétní diagnózy. V praktické části práce pomocí kvalitativní metodologie provést analýza rozhovorů s pacienty
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To analyse, how feel pacients with dual diagnosis with their hospitalization, in terms of self-efficacy. By means of interviews.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK