Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
uCube – mobilní aplikace pro speedcubing
Název práce v češtině: uCube – mobilní aplikace pro speedcubing
Název v anglickém jazyce: uCube – speedcubing mobile application
Klíčová slova: Speedcubing Kociemba Xamarin.Forms Android MEF
Klíčová slova anglicky: Speedcubing Kociemba Xamarin.Forms Android MEF
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2020
Datum zadání: 06.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2020
Datum a čas obhajoby: 07.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Existuje celá řada mobilních aplikací pro speedcubing, tedy rychloskládání Rubikovy kostky a podobných hlavolamů, nicméně všechny jsou velmi úzce zaměřené. Některé obsahují jen speciální stopky, jiné pouze databázi algoritmů a další různé pomocné nástroje pro zlepšení se. Cílem této práce je vytvořit framework pro multiplatformní mobilní aplikaci zaměřenou na speedcubing tak, aby bylo možné ji co nejsnáze rozšiřovat o další funkcionalitu, a tím nakonec v budoucnu získat jedinou aplikaci, ve které je vše potřebné.
Součástí práce bude mimo jiné sada základních funkcí, na kterých bude předvedeno, jak je možné do aplikace dodat nové komponenty. Mezi těmito funkcemi bude minimálně časovač s generováním posloupností pro zamíchání kostky, ukládáním výsledků, možností modifikace výsledků, dále metronom, zobrazení nadcházejících soutěží s možností filtrování dle místa konání a soutěžních kategorií. Toto vše bude podporovat vybranou podmnožinu základních hlavolamů.
Důraz bude kladen zejména na odladění a běh na platformě Android, nicméně součástí práce by měl být takový návrh, který umožní výhledově snadnou portabilitu také na jiné cílové platformy – pokud to bude možné, tak by aplikace měla být napsána s využitím frameworku Xamarin.Forms.
Seznam odborné literatury
* Mark Michaelis: Essential C# 7.0 (6th Edition), Addison-Wesley Microsoft Technology Series, June 2018
* Adam Nathan: WPF 4.5 Unleashed, Pearson Education, June 2013
* .NET Documentation, https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK