Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egodystonní záchvaty hněvu u matek malých dětí
Název práce v češtině: Egodystonní záchvaty hněvu u matek malých dětí
Název v anglickém jazyce: Ego-dystonic Anger Attacks in Mothers of Young Children
Klíčová slova: hněv|stres|psychosociální potřeby|motivační schémata|mateřství
Klíčová slova anglicky: anger|stress|psychosocial needs|motivational schemata|motherhood
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2020
Datum zadání: 06.04.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.05.2020
Datum a čas obhajoby: 01.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat zatím nepříliš probádaný a společensky dosud poměrně tabuizovaný fenomén egodystonních záchvatů hněvu u matek malých dětí a prozkoumat jeho souvislost se základními psychosociálními potřebami a vnímaným stresem těchto matek.

Teoretická část se v kontextu mateřství bude věnovat charakteristikám, funkcím, fyziologii a sociálně-kulturnímu vnímání hněvu – specificky pak náhlých záchvatů hněvu, jejich spouštěčům a projevům. Dále se v této souvislosti bude zabývat základními psychosociálními potřebami a subjektivně prožívanému stresu žen-matek.

Ve výzkumné části bude provedeno kvantitativní dotazníkové šetření souvislostí záchvatů hněvu, základních psychosociálních potřeb a vnímaného stresu u běžné populace matek-prvorodiček s dětmi do tří let věku. Výsledky budou zpracovány korelační analýzou a přispějí k pochopení vzájemného vztahu mezi výše uvedenými koncepty.

Poznatky bude možné využít v rámci dalšího výzkumu tohoto fenoménu, v aplikované rovině pak v oblasti psychoterapie, prevence a další odborné práce s matkami a celými rodinami
Seznam odborné literatury
Alpert, J. E., Petersen, T., Roffi, P. A., Papakostas, G. I., Freed, R., Smith, M. M., ... & Fava, M. (2003). Behavioral and emotional disturbances in the offspring of depressed parents with anger attacks. Psychotherapy and psychosomatics, 72(2), 102-106.

Lockman, D. (2019). All the Rage: Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership. Harper.

Mammen, O., Shear, K., Jennings, K., & Popper, S. (1997). Case study: Ego-dystonic anger attacks in mothers of young children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(10), 1374-1377.

Mammen, O. K., Shear, M. K., Pilkonis, P. A., Kolko, D. J., Thase, M. E., & Greeno, C. G. (1999). Anger attacks: Correlates and significance of an underrecognized symptom. The Journal of clinical psychiatry.

Potegal, M., Stemmler, G., & Spielberger, C. (Eds.). (2010). International handbook of anger: Constituent and concomitant biological, psychological, and social processes. Springer Science & Business Media.

Parfitt, Y., & Ayers, S. (2012). Postnatal mental health and parenting: The importance of parental anger. Infant mental health journal, 33(4), 400-410.

Ryan, R. M. (Ed.). (2012). The Oxford handbook of human motivation. OUP USA.

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2003). Parenthood and marital satisfaction: a meta‐analytic review. Journal of marriage and family, 65(3), 574-583.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK