Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Distanční výuka z pohledu studentů bakalářského oboru Všeobecná sestra 3. LF UK
Název práce v češtině: Distanční výuka z pohledu studentů bakalářského oboru Všeobecná sestra 3. LF UK
Název v anglickém jazyce: Distance education from the point of view of students of bachelor's field General Nurse at the Third Faculty of Medicine Charles University
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Bakusová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2020
Datum zadání: 15.06.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK