Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Generování realistických snímků obloh
Název práce v češtině: Generování realistických snímků obloh
Název v anglickém jazyce: Generation of realistic skydome images
Klíčová slova: Hluboké učení, generativní kompetitivní síť, hluboká konvoluční síť, obloha, rybí oko
Klíčová slova anglicky: Deep learning, generative adversarial network, deep convolutional network, skydome, fisheye
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2020
Datum zadání: 03.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2020
Datum a čas obhajoby: 08.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to generate images of the skydome for use in offline rendering, such as architecture or automotive visualizations, using a deep generative model trained on a large dataset of captured skydome images. The model should produce high-quality images in suitable resolution and the user should be able to control the images using intuitive parameters (season of the year, position of the sun, meteorological conditions). The ultimate aim is to integrate the model into a professional rendering application.
Seznam odborné literatury
- Karras et al.: Progressive Growing of GANs for Improved Quality, Stability, and Variation (2018), https://arxiv.org/abs/1710.10196
- Karras et al.: A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks (2019), https://arxiv.org/abs/1812.04948
- Karras et al.: Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN (2019), https://arxiv.org/abs/1912.04958
- Wang et al.: Deep Learning for Image Super-resolution: A Survey (2019), https://arxiv.org/abs/1902.06068
- Hosek, Wilkie: An Analytic Model for Full Spectral Sky-Dome Radiance (2012), https://cgg.mff.cuni.cz/projects/SkylightModelling/
- Goodfellow et al.: Deep Learning (2016), https://www.deeplearningbook.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK