Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nácvik zavádění periferního žilního katétru – reflexe zkušenosti studentek bakalářského oboru Všeobecná sestra
Název práce v češtině: Nácvik zavádění periferního žilního katétru – reflexe zkušenosti studentek bakalářského oboru Všeobecná sestra
Název v anglickém jazyce: Insertion of peripheral venous catheter - reflection of nursing students´ experience
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2020
Datum zadání: 24.05.2020
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Oponenti: Mgr. Tereza Bakusová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK