Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anna Přemyslovna (1290 - 1313)
Název práce v češtině: Anna Přemyslovna (1290 - 1313)
Název v anglickém jazyce: Anna Přemyslovna (1290-1313)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK