Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání etického ideálu člověka u Platóna a Augustina
Název práce v češtině: Srovnání etického ideálu člověka u Platóna a Augustina
Název v anglickém jazyce: A Comparison of the Ethical Ideal of the Human in Plato and Augustine
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 15.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK