Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunálna politika slovenských obcí s nútenou správou
Název práce v jazyce práce (slovenština): Komunálna politika slovenských obcí s nútenou správou
Název práce v češtině: Komunální politika slovenských obcí s nucenou správou
Název v anglickém jazyce: Local Politics of Slovak Municipalities under the Forced Administration
Klíčová slova: financovanie obcí, komunálna politika, komunálne voľby, miestna demokracia, nútená správa, politické dopady, slovenské obce, zadlženosť
Klíčová slova anglicky: financing of municipalities, local politics, municipal elections, local democracy, forced administration, political impacts, Slovak municipalities, indebtedness of municipalities
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2020
Datum zadání: 30.03.2020
Datum a čas obhajoby: 02.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2021
Oponenti: Ing. Václav Bubeníček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
viz anotace
Seznam odborné literatury
viz anotace
Předběžná náplň práce
viz anotace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
viz anotace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK