Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Méně známí krevní paraziti ptáků
Název práce v češtině: Méně známí krevní paraziti ptáků
Název v anglickém jazyce: Neglected avian blood parasites
Klíčová slova: ptačí krevní parazit, hostitel, životní cyklus, přenos
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Řešitel: Bc. Anna Kadlecová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2020
Datum zadání: 07.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základy parazitologie/Parazitologie pro učitele
Předběžná náplň práce
Úkolem je shrnout znalosti o krevních prvocích rodů Babesia, Lankesterella, Atoxoplasma či dalších opomíjených vícehostitelských prvocích ptáků, a popsat metody jejich detekce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK