Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smysluplnost neodkladné resuscitace
Název práce v češtině: Smysluplnost neodkladné resuscitace
Název v anglickém jazyce: Meaningfulness of Cardiopulmonary resuscitation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2020
Datum zadání: 13.06.2020
Datum a čas obhajoby: 11.06.2021 10:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon H
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2021
Oponenti: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vedoucí práce: MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK