Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivity v přírodě jako podpora zdravého stárnutí
Název práce v češtině: Aktivity v přírodě jako podpora zdravého stárnutí
Název v anglickém jazyce: Nature-based activities for healthy ageing
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2020
Datum zadání: 24.03.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.03.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK