Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šetření znalostí pacientů s diabetes mellitus o péči o dutinu ústní
Název práce v češtině: Šetření znalostí pacientů s diabetes mellitus o péči o dutinu ústní
Název v anglickém jazyce: Investigation about the knowledge among patiens with diabetes mellitus about the oral care
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2020
Datum zadání: 25.05.2020
Datum a čas obhajoby: 11.01.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2021
Oponenti: MUDr. Alena Hronová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK