Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zubní kámen – příčiny vzniku, struktura a jeho odstranění
Název práce v češtině: Zubní kámen – příčiny vzniku, struktura a jeho odstranění
Název v anglickém jazyce: Dental calculus – origin, structure and removal
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Olga Jiroutová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2020
Datum zadání: 25.05.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: MUDr. Tomáš Hlaďo
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK