Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pečetění fisur a jamek
Název práce v češtině: Pečetění fisur a jamek
Název v anglickém jazyce: Pit and fissure sealing
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MDDr. Mgr. Aleš Leger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2020
Datum zadání: 25.05.2020
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon N
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: MDDr. Diana Kovářová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK