Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk moderní mongolské beletristiky na příkladu románu G. Ajúrdzany Šamanův příběh
Název práce v češtině: Jazyk moderní mongolské beletristiky na příkladu románu G. Ajúrdzany Šamanův příběh
Název v anglickém jazyce: Modern Mongolian Belletristic Language in the Novel The Shaman´s Story by G. Ayurzana
Klíčová slova: G. Ajúrdzana|Бөөгийн домог|Šamanův příběh|Moderní mongolská literatura|Rozbor románu|Burjatský šamanismus
Klíčová slova anglicky: G. Ayuurzana|Бөөгийн домог|The Shaman´s Story|Mongolian modern literature|Novel Analysis|Shamanism of Buryats
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2020
Datum zadání: 17.03.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jugder Luvsandorj
Zásady pro vypracování
Studentka na základě jazykového a textového rozboru románu G. Ajúrdzany Šamanův příběh charakterizuje jazyk moderní mongolské beletristiky. Zaměří se přitom na použití knižního a hovorového jazyka a zejména pak na jednotlivé specifické jazykové fenomény mongolštiny, jako jsou metafory, zvuko- a obrazomalebná a kulturně specifická slova (kočovnická a šamanská terminologie, dialektizmy) a modální prostředky, včetně autorova nakládání s nimi. Studentka se při své práci bude opírat o dostupné slovníky, odborné publikace týkající se daného tématu a na práci s informanty.
Seznam odborné literatury
Ajúrdzana, G., 2010, Böögijn domog. Ulánbátar, Mönchijn üseg.
Oberfalzerová, A., 2006, Metaphors and Nomads. Prague, Triton.
Humphrey, C. & Onon, U., 1996, Shamans and Elders. Oxford, Oxford University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK