Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v nácviku a tréninku činností jednotlivce ve volejbale v České republice v Kanadě
Název práce v češtině: Rozdíly v nácviku a tréninku činností jednotlivce
ve volejbale v České republice v Kanadě
Název v anglickém jazyce: Differences in Exercise and Volleyball Training for Individuals
in the Czech Republic and in Canada
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK