Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní excitace v atomových jádrech
Název práce v češtině: Kolektivní excitace v atomových jádrech
Název v anglickém jazyce: Collective excitations in atomic nuclei
Klíčová slova anglicky: collective excitations, giant resonaces, electromagnetic transitions
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s mikroskopickými metodami pro výpočty vlastností (zejména) kolektivních stavů v atomových jádrech. Cílem práce bude formulovat a numericky implementovat rozšíření tzv. Equation-of-motion (EMPM) metody pro jádra nenulovým počtem valenčních nukleonů.
Seznam odborné literatury
P. Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-body Problem, Springer-Verlag 1980.
J. Suhonen, From Nucleons to Nucleus, Springer- Verlag 2007
D. Bianco, F. Knapp, N. Lo Iudice, F. Andreozzi, and A. Porrino, Phys. Rev. C 85, 014313 (2012)
G. De Gregorio, J. Herko, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý,Phys. Rev. C 95, 024306 (2017)
G. De Gregorio, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý, Phys. Rev. C 95, 034327 (2017)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will study microscopic methods for nuclear structure calculations of collective excitations in nuclei. The goal will be a formulation and numerical implementation of Equation-of-motion method for nuclei with several valence particles (holes).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK