Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem
Název práce v češtině: Právní status osob činných v ekonomice digitálních platforem
Název v anglickém jazyce: Legal Status of Persons in Platform Economy
Klíčová slova: ekonomika digitálních platforem, právní status poskytovatele služeb, závislá práce, zastřený pracovněprávní vztah, švarcsystém
Klíčová slova anglicky: Platform Economy, Dependent Work, Legal Status of Service Provider, False Self-Employment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2020
Datum zadání: 06.03.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2020
Datum a čas obhajoby: 29.09.2020 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 318
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:11.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK