Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy mezi Čechy a českými Němci a jejich vývoj
Název práce v češtině: Vztahy mezi Čechy a českými Němci a jejich vývoj
Název v anglickém jazyce: Relations between Czechs and Czech Germans and their Development
Klíčová slova: čeští Němci, historie, konflikt, odsun, politika
Klíčová slova anglicky: Czech Germans, history, conflict, expulsion, politics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2020
Datum zadání: 05.03.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- studium české a německé odborné literatury k vývoji vztahu mezi českými Němci a většinovým českým obyvatelstvem v Českých zemích a v Československu
- vymezení tří tematických okruhů a metodologie jejich zpracování:
- etnické vztahy v období Rakouska-Uherska
- jejich následný vývoj v Československu
- poválečný odsun a jeho důsledky
- efekt diplomatického vyjednávání mezi ČR a SRN a jeho dopad na vztahy k vysídleným Němcům
Seznam odborné literatury
KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780 - 1918. Praha: Academia, 1990
ČERNÝ, Bohumil, KŘEN, Jan, KURAL, Václav, OTÁHAL, Milan (eds.): Češi a Němci - odsun. Diskuse nezávislých historiků. Praha: Academia, 1990
BRÜGEL, Johann Wolfgang: Češi a Němci. 1918 - 1938. Praha: Academia, 2006 (a německý originál)
BRÜGEL, Johann Wolfgang: Češi a Němci. 1939 - 1946. Praha: Academia, 2008 (a německý originál)
SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia, 1996 (a německý originál)
PEKAŘ, Josef: O smyslu českých dějin. Praha: Rozmluvy, 1990
PEKAŘ, Josef: Na cestě k samostatnosti. Výběr z článků a přednášek 1916 - 1935. Praha: Panorama, 1993
RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Praha: Melantrich, 1993 (2. vyd.)
SLÁDEK, Milan: Němci v Čechách. Německá menšina v českých zemích a Československu 1848 - 1946. Praha: PRAGMA, 2002
Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens. Sammelband mit Beiträgen zur Konferenz der Arbeitsgruppe des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums Erinnerungsorte in Cheb 5. 6. 2010. Praha: Collegium Bohemicum, 2011
Češi a Němci: Historická tabu. Tschechen und Deutsche: historische Tabus. Praha: Nadace Bernarda Bolzana, 1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK