Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odraz řecké mytologie v české literatuře
Název práce v češtině: Odraz řecké mytologie v české literatuře
Název v anglickém jazyce: Reflection of Greek Mythology in Czech Literature
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Halászová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.07.2007
Datum zadání: 14.02.2008
Datum a čas obhajoby: 15.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK