Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lezecký slang
Název práce v češtině: Lezecký slang
Název v anglickém jazyce: The Slang of Climbing
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Otakar Mališ, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK