Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
NP as noun postmodifier: a man the size of a giant
Název práce v češtině: Postmodifikace jmennou frází: a man the size of a giant
Název v anglickém jazyce: NP as noun postmodifier: a man the size of a giant
Klíčová slova: korpusová lingvistika|jmenná fráze|postmodifikace|bnc
Klíčová slova anglicky: corpus linguistics|noun phrase|postmodification|bnc
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2020
Datum zadání: 02.03.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2020
Datum a čas obhajoby: 03.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na menšinový a málo popsaný typ postmodifikace řídícího substantiva realizovaný jmennou frází [N NP], např. a man the size of a giant, a man my age či a tank (of) that size.
Teoretická část práce představí popis této kombinace dostupný v literatuře (postmodifikace, adverbiální interpretace, aj.), ne/podobnost s apozicí či srovnávací konstrukcí, její syntaktické vlastnosti (včetně testů) a sémantické vymezení (‚size, age, and similar properties‘ CamGEL 2002: 446).
Úkolem praktické části bude vyhledat co nejvíce relevantních příkladů (tzn. i jiných podstatných jmen než size a age), pomocí testů rozlišit a popsat jednotlivé podtypy s povrchovou realizací N+NP a popsat, za jakých podmínek nabývá konstrukce interpretace shodné s výše uvedenou. Cílem je popsat celkovou charakteristiku/rámec této konstrukce. Otázky, které se práce pokusí zodpovědět, zahrnují: sémantické vymezení postmodifikujících jmen na základě konkrétních substantiv doložených v této funkci (size, colour, age + možná další), rozdíly mezi the size of x this size, ne/možná alternace postmodifikace s předložkou (an animal of the size of Brachiosaurus), ne/možnost premodifikace jména v postmodifikaci (the exact size of), ne/přítomnost interpunkce a magnificent crisp lettuce, the size of a football. Poskytne celkovou charakteristiku modifikované NP (funkce, reference), případně registrové či diachronní tendence. Práce bude primárně využívat korpusů (BNC a Spoken BNC2014 pro britskou angličtinu a případně COHA a COCA pro americkou angličtinu).
Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Berlage, E. (2014) Noun Phrase Complexity in English. Cambridge.

Biber, D. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written Engslish. Longman.

Brems, Lieselotte. "Measure noun constructions: An instance of semantically-driven grammaticalization." International Journal of Corpus Linguistics 8.2 (2003): 283-312.

De Mönnink, I. (2000). On the move: the mobility of constituents in the English noun phrase: a multi-method approach (No. 31). Rodopi.

Hawkins, J. A. (2003) ‘Why are zero-marked phrases close to their heads?’ In: Günter Rohdenburg and Britta Mondorf (eds.), Determinants of Grammatical Variation in English. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 175–204.

Huddleston, R. and G.K. Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Kap 5. Cambridge.

Keizer, E. (2007) The English Noun Phrase. The Nature of Linguistic Categorization. Cambridge.

Quirk et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK