Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pády seniorů
Název práce v češtině: Pády seniorů
Název v anglickém jazyce: Falling of elderly population
Klíčová slova: pády seniorů, imobilizace seniorů, biomechanika pádů, prevence a detekce pádů seniorů, osteoporóza, stárnutí kosti seniorů, stárnutí chrupavky seniorů, biomechanika chůze seniorů, rychlost chůze, kontrola rovnováhy
Klíčová slova anglicky: falls in eldery, senior immobilization, biomechanics of falls, detection and prevention of senior falls, osteoporosis, senior bone aging, senior cartilage aging, biomechanics of senior walking, walking speed, balance control
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2020
Datum zadání: 02.03.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, E314, E314, seminární místnost ZTV
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK